Енергоаудит

Комплексний аудит допоможе:

• Виявити оптимальні шляхи економії енергоресурсів;
• Визначити пріоритетні і швидко окупаються енергозберігаючі заходи і розробити програму з енергозбереження;
• Скоротити споживання енергоресурсів і як підсумок скоротити витрати на енергоресурси (знизити теплові втрати мінімум на 20-25%);
Поліпшити продуктивність і економічність роботи підприємства.
За результатами енергоаудиту готується Енергетичний паспорт, який містить інформацію:

1. Про оснащеності приладами обліку використовуваних енергетичних ресурсів;
2. Про обсяг використовуваних енергетичних ресурсів та про його зміну;
3. Про показники енергетичної ефективності;
4. Про величину втрат переданих енергетичних ресурсів (для організацій, що здійснюють передачу енергетичних ресурсів);
5. Про потенціал енергозбереження, в тому числі про оцінку можливої ​​економії енергетичних ресурсів в натуральному вираженні;

Про перелік заходів з енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності.